Sep 152010
 

Omschrijving

TV programma waarin talent wordt gezocht voor de oprichting van een politieke partij cq waarin verschillende politieke partijen worden opgericht. De prijs is een miljoen euro aan campagnegeld om ook echt mee te doen aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen.

Kandidaten worden voorgeselecteerd net als bij The Voice of Holland. We gaan gedoseerd om met audities van kansloze kandidaten. Vooraf worden criteria opgesteld, zoals: welbespraaktheid, bewezen maatschappelijke betrokkenheid, charisma, visie, spreekt iemand de taal van de doelgroep.

Het format bevat mogelijk de volgende onderdelen. Selectie van kandidaten, liveshows, politieke geschiedenis, opdrachten, aanhangers winnen, programma samenstellen. Er kan een spin off worden gemaakt die de winnaar(s) volgt tot de verkiezingen.

Uiteraard worden facebook, twitter en sms ingezet om te stemmen. Wellicht wil Synovate een ‘gezicht’ leveren.

Programma onderdelen

Politieke geschiedenis

Op een leuke manier gebracht, bijvoorbeeld verteld door een cabaretier of nagespeeld door acteurs of op een ‘andere tijden’-manier. We hebben zeven thema’s. Hier kunnen ook opdrachten aan worden gekoppeld.

–       De eerste grondwet

–       Het ontstaan van politiek partijen

–       Verzuiling

–       Politieke fusies (CDA, GroenLinks)

–       Ontzuiling

–       Invloed van massamedia

–       Kloof tussen burgers en politiek

Opdrachten

Verzamel een team van vijf personen

Maak een protestlied

Schrijf een speech van een half uur over vijf van tien thema’s en draag deze voor aan een zaal met 1000 man

Verdeel een miljard over tien thema’s

Wat zijn je vijf ideologische speerpunten

Schrijf een partijmissie en maatschappijvisie

Verzamel zoveel mogelijk steun op allerlei manieren

Organiseer een congres

Maak een radiospot voor Tweede Kamerverkiezingen

Ga het land in om te canvassen en op de zeepkist te staan

Bloopers

Elke week een aantal bloopers van politici.

So You Think You Can Run For President (alhoewel dat de lading niet echt dekt) De wandel van de lijsttrekker zou onder een dergelijk kopje kunnen worden gepresenteerd tijdens het programma.

Humor/politiek cabaret

Er mag ook wel wat humor in, dus misschien wat politiek cabaret. Wellicht een panel van geïmiteerde ex-politici als deskundigen.

Mogelijke persoonlijke invulling

We moeten een niet te linkse geloofwaardige presentator hebben. Elke partij, van de in totaal maximaal vijf, krijgt een deskundige coach.

Daarnaast zijn er deskundigenpanels met politicologen, mediadeskundigen, politiek commentatoren en journalisten.

Presentator

Jort Kelder, Reinout Oerlemans, Wilfried de Jong, Raoul Heertje, Harm Edens, Eva Jinek, Beau van Erven Doorns

Coaches

Jack de Vries, Kay van der Linden, Charles Groenhuijsen (die zou ook co-presentator kunnen zijn), hangt ook allemaal wel een beetje af van de politieke richting, iemand moet er wel wat gevoel bij hebben denk ik.

Deskundigen

Maarten van Rossum, Kustaw Bessems, Wim de Bie, Wouke van Scherrenburg, John de Mol

Mogelijke politieke richtingen

Humanisme, Conservatisme, Positief Populisme, Libertarisme, Technocratisme, Constructivisme, Boeddhisme.

Het is voor de politieke strijd van belang dat het allemaal niet te veel op elkaar lijkt. Er moet iets te debatteren zijn, iets te kiezen.

To do’s/vragen

Wat is de rol van Ferry?

Een gelikte leader maken, de vraag is hoe we financieel met zijn rol omgaan.

Wat is de rol van Viggo Waas en Peter Heerschop?

Wat is de rol van Tony Berk?

Wat is de rol van John de Mol?

Wanneer gaan we wie benaderen?

Antwoord geven op de volgende vragen:

Waarom willen mensen dit als producer?

Hoe komen wij bij producers binnen?

Hoe verkopen we ons?

Voorbereiding

Onderzoek naar kijkcijferpotentieel

Onderzoeken subsidiëring campagnegeld door omroep (De case ‘lijst 0’), wat zijn de juridische implicaties?

Ontwikkelingskosten

Via een fonds/subsidie

Tony van de Berkt

Andere financiers

Algemeen

Onderstaand kan ik niet echt indelen, dat kost me nu te veel tijd.

Waarom:

democratisch deficit,

kloof daadwerkelijk dichten,

van verzuiling naar individualisering,

links rechts is voorbij,

oude politiek snapt het niet meer,

negatief populisme is niet goed (zie Biskop rede, maar zie ook risico’s),

positief populisme

Heel Nederland bouwt aan een nieuw politiek landschap

Waarom wordt dit een succes! Vergelijking met alle populaire programma’s maken van RTL 4 waar talenten worden gezocht.

-totaal nieuw, raakt de hele maatschappij, gokken op een enorme cijfers, politieke betrokkenheid,

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Van idee naar concept naar plan naar product (3 stappen volgens (nog uit te werken) formats (versneld uitzoeken van formats zie stukken op Bizzo)

Format: de oprichting, meerdere partijen, ben jij de nieuwe premier van Nederland, weet jij wat Nederland echt wil?, geschiedenis, panels, het is geen format maar een lifestyle: ik ben lid van, ik neem deel aan…de oprichting! Welke rol speel je hierin? Wat wil je doen hierin? Uiteindelijk worden de partijen ook opgericht; krijgt men zendtijd en campagnegeld, worden leden geworven, deze worden gescreend, maar ook getest/geassest/gescreend etc.

Hoe worden kandidaten aangedragen?

Nieuw leiderschap

Moet Den Haag blijven…

Iets kunnen winnen of een baan krijgen, samenwerking met allerlei bedrijven en instanties die mee willen doen, ook als financiers

Risico’s: het niet vermijden van eigen ideeen (negatief populisme uitbannen); vooringenomendheid